Category Archives: DEFAULT

Bezingt de Macht van Jesus Naam - Feike Asma, Dé van Oenen, Bartiméuskoor, Stoffel van Viegen, Home Service band, Jan van der Waart, Hans Boelee, Fred Hausdörfer - Te Deum Laudamus (Vinyl)

Posted on by

9 thoughts on “ Bezingt de Macht van Jesus Naam - Feike Asma, Dé van Oenen, Bartiméuskoor, Stoffel van Viegen, Home Service band, Jan van der Waart, Hans Boelee, Fred Hausdörfer - Te Deum Laudamus (Vinyl)

  1. Nov 24,  · - Magtig Om Te Verlos [Jes]. geloof ongeloof geloofsbelydenis waak ontwaak ateisme-evolusionisme nietige-misleiding misleiding wysbegeerte jesus-van-nasaret rots rots-van-die-eeue nasaret skatte mot roes verniel vuur gevaar gevaarlik risiko ateisme ateis lyding ly lankmoedig lankmoedigheid gebed bid toets begripstoets kennis evolusie.
  2. De naam van Jezus Zoals die in de Hebreeën wordt voorgesteld. door: A.J.L. Er is een heel bijzonder lieflijkheid in de naam van Jezus. Het is niet Zijn officiële titel, maar Zijn persoonlijke titel, en die persoonlijke naam van de heer had voor de harten een bijzondere aantrekkingskracht en liefelijkheid en heeft die ook voor ons.
  3. Ons lees ook van 'n ander vrou wat goed geluister het. Sy was Maria, die suster van Martha en Lasarus. Op sy reis het Martha die Here Jesus in haar huis ontvang. Terwyl sy besig is om 'n ete vir die Here gereed te maak, lees ons: " Maria, dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister." Sy het geluister - sy het goed.
  4. Beschrijving. Opnieuw verschenen: Feike Asma Orgelboek van de “Enige Gezangen” van de Gereformeerde kerken in Nederland- in ringband.
  5. Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 oh. ). Paulus laat ook nie na om van die Here Jesus te praat nie (Ef. ). Ons behoort nie net van Jesus te praat sonder om sy eienaam aan sy Godheid te koppel (Here Jesus) of aan sy ampsnaam (Jesus Christus) of selfs aan albei nie (Here Jesus Christus).
  6. Sonder die opstanding is die hóé van Jesus se geboorte totaal irrelevant - want dan is ons geloof van A tot Z 'n windeier. Die teologiese noodsaaklikheid daarvan. As Jesus Christus nie uit 'n maagd gebore is nie, was Hy 'n gewone mens.
  7. Die Koninkryk kom deur die woorde van Jesus wat geglo moet word. En ‘n mens kan maar glo, want kyk net wat doen Jesus alles. God werk in en deur Hom. Skrywer: Prof Jan van der Watt DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (4) DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (4) – Jan van der Watt Episode 2 – Markus
  8. In Mattheus – 23 lees ons van die verskyning van die engel aan Josef met dié woorde: “Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *